Abordarea transnațională: transfer de know-how în implementarea de proiecte

Acasa Abordarea transnațională: transfer de know-how în implementarea de proiecte

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

A D V E R T O R I A L

Abordarea transnațională: transfer de know-how în implementarea de proiecte

POZA_ADVERTORIAL_Abordarea transnationala

București, decembrie 2015.

Alături de ”Egalitatea de şanse”, ”Dezvoltarea durabilă”, ”Inovaţie şi TIC”, ”ABORDAREA TRANSNAȚIONALĂ” reprezintă un obiectiv orizontal important înscris în majoritatea proiectelor POS DRU și, implicit în proiectul POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Sustinere Economicăși Socială pentru persoane vulnerabile”; lider de parteneriat: Federaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR); perioadă de implementare: dec. 2014–dec. 2015.

Abordarea transnațională constă în valorizarea experienței partenerului european în lucrul cu grupurile vulnerabile, adaptarea acesteia la specificul regional prin contribuția echipei de proiect și membrilor parteneriatului transnațional pentru incluziune socială și diseminarea informației.

Partenerul transnațional al proiectului $E$, implementat în regiunile BI, SE SV Oltenia și Vest, este Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (CRPG) din Portugalia – organizație publică, cu o experiență de peste 20 ani în domeniul social, creată pe baza unui acord între stat și două ONG-uri. CRPG se implică în soluționarea cazurilor sociale pe mai multe axe de intervenție, cu accent sporit pe reinserția pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități de tip congenital sau dobândite.

Sistemele de referință conceptuală pe care CRPG le urmează sunt Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, modelul biopsihosocial și de calitate a vieții, capacitatea și autodeteminarea persoanelor și incluziunea activă, iar modelul de intervenție este unul care se bazează pe acțiunea timpurie, pe evaluarea individuală a nevoilor fiecărui beneficiar și pe analiza potențialului persoanelor cu dizabilități.

Referitor la rezultatele CRPG, în 2014 centrul a acordat sprijin pentru un număr de peste 1900 de persoane, iar gradul de incluziune activăa fost atins în proporție de 54%.

În perioada 26-30 octombrie 2015, în cadrul proiectului $E$, a fost organizată o vizită de studiu la sediul partenerului transnațional C.R.P.G. din Portugalia, cu participarea a 22 de membri ai echipei de proiect și manageri de structuri de economie socială, iar vineri 27 noiembrie 2015, CRPG a susținut un workshop cu tema ”Modele de bună practică în managementul economiei sociale”.

Printre lecțiile învățate subliniem importanța individualizării procesului de recuperare a persoanei aflate în nevoie, cu puncte de intervenție ce pornesc de la evaluarea impactului dizabilității, a potențialului și a nevoilor de reabilitare.

Cu diverse domenii de activitate (spălătorie ecologică, amenajări peisagistice, prelucrarea lemnului, gradiniță unde copiii fără dizabilități pot fi înscriși alături de cei care prezintă dizabilități etc.), înterprinderile sociale înființate de CRPG funcționează pe același model centrat pe necesitățile individuale ale beneficiarilor, iar una dintre activitățile esențiale de economie socială este colaborarea cu entitățile private.

Trebuie menționat și faptul că statul portughez asigură protecție socială timp de un an și subvenționează costurile salariale pentru persoanele reintegrate pe o perioadă determinată, iar intervenția din partea companiilor de asigurări (precum accidente de muncă sau persoane asigurate privat) este stabilită conform necesităților specifice fiecărui caz în parte. Perioada acordată reintegrării unei persoane pe piața muncii este de 6 luni de la înregistrarea în centru, fiind urmată de perioada de follow-up de până la aproximativ 1 an.

În concluzie, considerăm că participarea unui partener transnațional în implementarea proiectului $E$ este un beneficiu important, prin care se asigură transfer continuu de know-how, alimentarea procesului de realizare a SES-urilor înființate în cadrul proiectului și limitarea erorilor de funcționare.

Existența unui model verificat în timp și dovedit a fi sustenabil la nivel european, încurajează crearea unor afaceri sociale valabile și în România, suportul partenerului transnational reprezintând o șansă de dezvoltare a capacității organizațiilor partenere de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate, e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.