Accesibilizarea spațiului public

Acasa Accesibilizarea spațiului public
ACCESIBILIZAREA SPAŢIULUI PUBLIC Bucuresti– 12 Decembrie 2006 – „România intră in Uniunea Europeană fără persoanele cu dizabilităţi, adică fără aproximativ 500.000 dintre cetăţenii săi, pe care îi condamnă în continuare la izolare”, declară Linda Fischer, coordonatoarea programului „Pune-te în locul meu!”. „Instituţii precum Primăria, Consiliul Local, tribunalul şi judecătoria sunt în continuare interzise acestor persoane! Cauzele sunt multiple, dar în principal avem de-a face cu o lipsa de informare asupra standardelor de accesibilizare a spaţiului public la exigenţele persoanelor cu dizabilităţi. Avem un normativ care reglementează condiţiile de realizare a amenajărilor de accesibilizare, dar nici măcar autorităţile publice nu par să ţină cont de acesta. Rezultatul: rampe inaccesibile, amenajări parţiale care permit accesul limitat şi absenţa aproape în întregime a adaptărilor necesare pentru persoanele cu deficienţe senzoriale – nevăzători, surzi etc. O rampă la intrare poate fi un bun început, dar asta nu denotă un spaţiu accesibil.”Din totalul celor 401 de obiective evaluate în perioada octombrie-decembrie 2006 în cadrul programului „Pune-te în locul meu!” a Fundaţia pentru o Societate Deschisă, cu sprijinul Organizaţiei Naţionale a Persoanelor cu Handicap din România şi a altor şase organizaţii locale, doar 88 de clădiri pot fi declarate ca fiind parţial accesibilizate şi 75 ca fiind accesibilizate. Nici una dintre clădiri nu fost declarată ca fiind complet accesibilizată.Actualul raport de monitorizare este rezultatul unui proiect de evaluare în baza unei metodologii standardizate în conformitate cu Normativul pentru Adaptarea Clădirilor Civile şi Spaţiului Urban Aferent la Exigenţele Persoanelor cu Handicap (NP 051/2001). Au fost luate în considerare nu doar prevederile referitoare la accesul persoanelor cu probleme locomotorii, ci şi cele destinate accesibilizării spaţiului la nevoile persoanelor cu probleme senzoriale.

Exerciţiul de evaluare întreprins de organizaţiile partenere în cadrul proiectului a urmărit gradul de implementare a prevederilor legale în adaptarea spaţiului public la exigenţele persoanelor cu dizabilităţi în cazul:
· Guvernului şi altor instituţii ale administraţiei centrale
· Instituţiilor administraţiei locale
· Instituţiilor de învăţământ (liceal şi universitar)
· Infrastructurii şi mijloacelor de transport în comun la nivel local
· Spaţiilor comerciale şi de turism/agrement

La nivelul primăriilor evaluate principalele probleme ţin, concret, de: ghişeele mult prea înalte care nu permit comunicarea cu persoanele aflate în fotoliu rulant, lipsa afişelor cu pictograme, a marcajelor de semnalare pentru nevăzători, dificultăţi în deplasarea pe verticală şi accesul la grupurile sanitare. Singurele primării parţial accesibilizate sunt cele din Bucureşti (60.36 puncte ) şi Satu Mare (56.92 puncte), celelalte fiind declarate neaccesibile din cauza lipsei de facilităţi sau a neconformităţii cu standardele în vigoare.

Probleme similare au fost identificate şi în clădirile Direcţiilor Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dintre care doar clădirile din Satu Mare (61.95 puncte) şi Râmnicu Vâlcea (64.25 puncte) au fost găsite ca fiind parţial accesibile. Deşi aceste instituţii au în atribuţiile lor protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi furnizarea serviciilor de asistenţă destinate acestora, accesul persoanelor aflate în fotoliu rulant sau a persoanelor cu probleme senzoriale nu este posibil decât cu sprijinul unui însoţitor. Această stare de fapt duce la propagarea statutului de asistat permanent al persoanelor cu dizabilităţi contribuind la menţinerea unei percepţii distorsionate din partea comunităţii.

Spitalele au încă mari probleme în accesibilizare (nici una din instituţiile de profil evaluate nu prezintă un nivel satisfăcător de accesibilizare), probleme la care concură starea de ansamblu a clădirilor în care funcţionează unităţile medicale. Un caz alarmant îl reprezintă Spitalul Judeţean Bacău cu un punctaj mediu la evaluare de doar 14.96 puncte.

Cât priveşte liceele evaluate, rezultatele sunt şi mai modeste. Într-un context în care învăţământul inclusiv dă rezultate tot mai încurajatoare în Europa, liceele din România au unul dintre cele mai scăzute nivele de accesibilizare a spaţiului fizic. Punctajul mediu pe toate liceele evaluate nu depăşeşte 35 de puncte.

În cazul farmaciilor, Bucureşti (51 puncte), Bacău (50 puncte) şi Satu Mare (52 puncte) asigură un nivel minim de accesibilizare, doar Râmnicu Vâlcea (80 puncte) situându-se la un nivel satisfăcător.

Dintre unităţile bancare evaluate doar cele din Bucureşti (66 puncte) au obţinut un punctaj cât de cât satisfăcător. Majoritatea băncilor dispun de rampe de acces, însă accesul la serviciu în interiorul instituţiilor este îngreunat de lipsa facilităţilor relevante.

Supermarketurile prezintă un nivel mai bun de accesibilizare, cu un vârf de peste 90 de puncte în cazul celor din Bucureşti şi Râmicu Vâlcea şi un nivel minim de aproximativ 30 de puncte în cazul unităţilor comerciale din Constanţa. De remarcat iniţiativa Carrefour de a marca locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi cu indicatoarele „Dacă îmi iei locul, ia-mi şi handicapul!”, care denotă interesul susţinut pentru accesibilizare.

Starea hotelurilor este una precară, doar Satu Mare (83 puncte) ţinând o notă bună la capitolul accesibilizării. O situaţie interesantă, mai ales în contextul neocupării litoralului din această vară, o constituie Constanţa, cu nivel de accesibilizare foarte scăzut (20 puncte).

Transportul în comun de suprafaţă este apreciat ca satisfăcător în Bucureşti, Satu Mare şi Vâlcea doar din perspectiva accesibilizării parcului auto. Staţiile de transport rămân în continuare punctul nevralgic. Un semnal de alarmă trebuie tras în cazul Bacăului şi al Constanţei, unde accesibilizarea este inexistentă.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi pagina web a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă la www.fsd.ro sau Centrul Virtual pentru Accesibilizare dezvoltat de Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România la www.integration.ro.

Parteneri locali:
Bacău – Societatea Handicapaţilor Fizic
Bucureşti – Fundaţia Motivation România
Constanţa – Fundaţia pentru o Viaţă mai Bună
Cluj Napoca – Centrul Lamont
Râmnicu Vâlcea – Societatea Naţională Independentă a Handicapaţilor din România
Satu Mare – Asociaţia Handicapaţilor Fizic

În acest context, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, în parteneriat cu Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, a creat un instrument de măsurare a gradului de accesibilizare, pornind de la indicaţiile din Normativul pentru Adaptarea Clădirilor Civile şi Spaţiului Urban Aferent la Exigenţele Persoanelor cu Handicap – Indicativ: NP 051/2001 elaborat de IPCT SA şi aprobat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei (2001).

Evaluarea a urmărit măsurarea gradului în care lucrările de accesibilizare se încadrează în termenii Normativului, precum şi a extinderii până la care spaţiul a fost adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. Au fost luate în considerare nu doar prevederile referitoare la accesul persoanelor cu probleme locomotorii, ci şi cele destinate accesiblizării spaţiului la nevoile persoanelor cu probleme senzoriale.

Fiecare obiectiv evaluat a fost descompus în componente:
§ Intrare: rampă, uşă
§ Deplasarea pe orizontală: culoare, ghişee
§ Deplasarea pe verticală: rampă interioară, lift
§ Accesul la servicii: ghişee, semnalizare
§ Dependinţe: parcări, grupuri sanitare
§ Semnalizare: indicatoare speciale, semnale sonore, pictograme.

Linda Fischer
Manager Program
Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Tel: 021 212 1101; 0728 889071
Fax: 021 212 1032
E-mail: (Adresa de email este ascunsa din motive de securitate)
Mihaela Bărăgan ONPHR
E-mail: (Adresa de email este ascunsa din motive de securitate)

www.integration.ro

[Vezi toate comunicatele federatiei Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania]
[Vezi alte comunicate din categoria Ong]