Media

Acasa Media

ANUNȚ
PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

 

              Federația „Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului $E$-Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile, contract POSDRU /173/6.1/S/ 148943, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!” – Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, anunţă recrutarea şi selecţia persoanelor din categoria următoarelor grupuri vulnerabile:

 

  • Familii cu peste 2 copii minori aflați în întreținere
  • Femei
  • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
  • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala (nu au finalizat 8 clase) 
  • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
  • Persoane afectate de boli ocupaționale
  • Persoane de etnie roma
  • Persoane cu dizabilităţi (au certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate)

 

În cadrul proiectului se vor asigura Servicii de informare, consiliere de grup, identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup și Servicii de orientare profesională, în vederea participării la cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului și selecția şi recrutarea în scopul angajării în cadrul Structurilor de economie socială.

 

Pentru persoanele care urmează cursul de inițiere în utilizarea calculatorului, se acordă o subvenție de 500 lei la finalizarea acestuia, după obținerea diplomei de absolvire. Selecţia participanţilor se va face în ordinea primirii aplicaţiilor, în limita locurilor disponibile şi a conformităţii documentelor depuse.

 

Informații și detalii la telefon : 0729 373 557, Liliana Geru.