Anunturi selecție parteneri POCU

Acasa Anunturi selecție parteneri POCU

Federaţia Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR), cu sediul in Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr 17, corp F, etaj 3, sector 1 este interesata de formarea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate. Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Anexe:

Anunt selectie parteneri POCU Axa Prioritara 4 Obiectiv Specific 4.2.

Prezentare ONPHR