ASOCIAȚIA AI GRIJĂ DE MINE

Acasa ASOCIAȚIA AI GRIJĂ DE MINE

asoc ai grija

Asociația AI GRIJĂ DE MINE desfășoară activități de tip medical în cadrul unui centru de zi, și de tip educațional în cadrul unei gradinițe. Idealul și scopul asociației este de a asigura servicii medicale generale copiilor, dar și speciale pentru categoriile de persoane care necesită îngrijire și educație specială în funcție de problemele și necesitățile lor fiziologice.
Scopul final fiind acela de a sprijini formarea unei personalități autonome, dezvoltarea armonioasă a individualității și încurajarea creativității copiilor.

Asociaţia reuneşte un grup de medici, activişti sociali şi persoane din mediul academic, şi derulează programe de îngrijire zilnică pentru copii şi servicii de terapie pentru copiii cu dizabilităţi.

În acest proiect, Asociaţia de va implica în furnizarea de expertiză, și va asigura, printre altele, servicii ce vizează dezvoltarea personală şi profesională a grupurilor vulnerabile şi va înfiinţa şi dezvolta o SES.

În cadrul proiectului asociația va crea o structură de economie socială ce va angaja din rândul persoanelor din mediul rural într-un centru de grădiniță, after school, consiliere adaptat nevoilor persoanelor din grupuri vulnerabile și în special copiilor cu dizabilități.

Downloadeaza toata prezentarea aici.