Comunicat de presa

Acasa Comunicat de presa

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

C O M U N I C A T D E P R E S Ă

Conferința finală a proiectului ”$E$ – Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile”: misiunea socială continuă

București, decembrie 2015

POZA_COMUNICAT PRESA

Federaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR), în calitate de lider de parteneriat, a susținut luni, 14 decembrie 2015, la RIN Grand Hotel București, conferința finală a proiectului POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile”.

Evenimentul a vizat promovarea economiei sociale prin prezentarea rezultatelor obținute în urma celor 12 luni de implementare a proiectului $E$, alături de: provocări întâmpinate, lecții învățate și strategii de sustenabilitate.

O atenție deosebită a fost acordată rezultatului-cheie al proiectului – înființarea a 10 structuri de economie socială (SES-uri), 4 în mediul urban și 6 în mediul rural, structuri ce au deschis 128 de locuri de muncă, dintre care 83 au fost ocupate de persoane fără şanse prea mari pe piaţa muncii (precum: persoane cu dizabilități, femei în situații de risc, rromi, familii monoparentale etc).

Obiectivul Federației de a lupta pentru incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, și nu numai, continuă prin susținerea acestor întreprinderi sociale, în cadrul cărora au fost create 83 locuri de muncă pentru categoriile vulnerabile, respectiv 83 șanse spre o viață mai bună”, a subliniat dl Francisc Simon, Președinte Fed.ONPHR.

Conferința a fost urmată de o expoziție de prezentare a produselor și serviciilor dezvoltate în cadrul proiectului $E$, unde participanții au descoperit ofertele magazinului online www.SOLUTIONS4ALL.ro, au admirat produsele handmade realizate de ATELIERE CU SUFLET, s-au informat despre pachetele de servicii de îngrijire la domiciliu puse la dispoziție de COMUNITAS HELP și de HOME CARE SERVICES, au păstrat contactul pentru serviciile arhivistice furnizate de ARHIMAG, s-au lăsat invitați într-o lume de basm de GRĂDINIȚA DOMNEASCĂ, au reținut că în regiunea Vest există un centru de servicii integrate de asistenţă socio-profesională pe nume CONSILIER-VEST, au intrat în taina POVESTEA LEMNULUI – atelier de prelucrare a lemnului, s-au delectat cu bunătăți ”…cu har” marca SWEET FACTORY și s-au lăsat inspirați de miresmele naturale SCENT STORY – atelier săpunuri handmade bio și lumânări decorative.

La întâlnirea din 14 decembrie 2015 au participat partenerii proiectului: CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia din Portugalia, Fundația Inimă de Copil, Asociația Habilitas, Asociaţia Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine și Asociaţia Consilier-Vest, alături de reprezentanți beneficiari și instituții/ONG-uri din sectorul social.

Conferința finală și expoziția de prezentare a produselor și serviciilor dezvoltate în cadrul proiectului au fost organizate în cadrul proiectului ”$E$ – Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 – „Dezvoltarea economiei sociale”.

Pentru alte informaţii, adresați-vă dnei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate,

e-mail: valentina.merlici@gmail.com, telefon: 0726 330 355.