Adunarea generală,

Evocând hotărârea acesteia 56/168 din 19 decembrie 2001 prin care stabilea un Comitet Ad-hoc, deschis participării tuturor statelor membre şi observatorilor Naţiunilor Unite, în vederea analizării propunerilor pentru o convenţie internaţională cuprinzătoare şi integratoare de promovare şi protecţie a drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, în baza unei abordări holistice în munca din domeniile dezvoltării sociale, drepturilor omului şi nediscriminării şi ţinând cont de recomandările Comisiei pentru Drepturile Omului şi Comisiei pentru Dezvoltare Socială ,

Evocând de asemenea hotărârile relevante anterioare acesteia, dintre care cea mai recentă a fost hotărârea 60/232 din 23 decembrie 2005, precum şi ale Comisiei pentru Dezvoltare Socială şi Comisiei pentru Drepturile Omului,

  1. Apreciind contribuţiile valoroase aduse la activitatea Comitetului Ad -hoc de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale şi de institu ţiile naţionale pentru drepturile omului ,
  2. Îşi exprimă aprecierea faţă de faptul că s-a finalizat de către Comitetul Ad-hoc elaborarea proiectului pentru Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi proiectul Protocolului Opţional la Convenţie;
  3. Adoptă Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi Protocolul Opţional la Convenţie anexat la prezenta hotărâre care se v or deschide pentru semnare la Sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu data de 30 martie 2007;
  4. Solicită statelor membre să aibă în vedere semnarea şi ratificarea Convenţiei şi Protocolului

    Opţional ca o prioritate şi îşi exprimă speranţa că acestea vor intra în vigoare cât mai curând ;

  5. Solicită Secretarului General să asigure personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea efectivă a funcţiilor Conferinţei Statelor Parte şi ale Comitetului conform Convenţiei şi Protocolului Opţional după intrarea în vigoare a Convenţiei, precum şi pentru diseminarea informaţiilor despre Convenţie şi Protocolul Opţional;
  6. Solicită de asemenea Secretarului General să implementeze treptat standardele şi instrucţiunile pentru accesibili zarea facilităţilor şi serviciilor sistemului Naţiunilor Unite, având în vedere prevederile relevante ale Convenţiei, în special atunci când se întreprind reînnoiri;
  7. Solicită agenţiilor şi organizaţiilor Naţiunilor Unite şi invită organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale să depună eforturi pentru a disemina informaţiile despre Convenţie şi Protocol ul Opţional şi pentru a promova înţelegerea acestora ;
  8. Solicită Secretarului General să prezinte Adunării Generale, la cea de -a 62-a sesiune a acesteia, un raport despre stadiul Convenţiei şi Protocolului Opţional şi implementarea prezentei hotărâri, într-un sub-articol intitulat „Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”.

Anexa I

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Preambul

Statele Părţi la prezenta Convenţie,

(a) Reamintind principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite care recunoaşte demnitatea intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale omului ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,

(b) Recunoscând faptul că în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în convenţiile internaţionale privind drepturile o mului, Naţiunile Unite au proclamat şi au consimţit că orice persoană este îndreptăţită să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de acestea, fără nici un fel de diferentiere.

Pentru mai multe detalii click aici.