$E$ ArhiMag: „O lume într-o arhivă”

Acasa $E$ ArhiMag: „O lume într-o arhivă”

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

$E$ ArhiMag: „O lume într-o arhivă”

POZA_$E$ ArhiMag

București, noiembrie 2015

Miercuri, 25 noiembrie 2015, la Hotel Ibis București, a avut loc evenimentul de marketing ”O lume într-o arhivă”, dedicat promovării structurii de economie socială ArhiMag, înființată de Asociația pentru dezvoltare comunitară Caleidoscop, în cadrulproiectului POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$- Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile, lider de parteneriatFederaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR).

O sincronizare aproape magică, face ca această primă ”ieșire în lume” a bunisness-ului social ArhiMag să coincidă cu împlinirea a 10 ani de existență a Asociației Caleidoscop -un deceniu ”wow” de activitate îndreptată către oameni aflați în nevoie și rezultate care au schimbat vieți.

ArhiMag are curajul de a se prezenta ca un model de bună practică în domeniul serviciilor arhivistice integrate, având în spate o echipă responsabilă formată din profesioniști (manager, arhiviști, arhivari, legători manuali, specialiști resurse umane) și personal auxiliar care asigură servicii arhivistice, precum: prelucrarea fondurilor și colecțiilor arhivistice, utilizarea informațiilor din documentele cu valoare practică deținute, legătorie manuală, păstrare/conservare a documentelor în format fizic și electronic.

Categoric, toate serviciile furnizate de ArhiMag sunt autorizate conform legislației în vigoare de către Arhivele Naționale ale României, Cod CAEN 9101 – activități ale bibliotecilor și arhivelor.

Și dacă tot vorbim despre ”O lume într-o arhivă”, este important să cunoaștem istoria și dezvoltarea mișcării arhiviste, un domeniu pe cât de vechi, pe atât de valoros,ce implică știință, răbdare, pasiune și deschidere spre inovație.

Practica de a menține documente oficiale își are rădăcinele înAntichitate. Arhivele au fost bine dezvoltate în orientul antic la chinezi, greci și romani. Odată cu începuturile Evului Mediu, arhivele se diversifică și capăta funcții precise, iar în epoca modernă numărul creatorilor de arhive a crescut, de la instituții publice de stat până la guverne locale, universități, întreprinderi, biblioteci, asociații.

Înregistrările de arhivă pot avea mai multe forme, inclusiv corespondență, jurnale, documente financiare și juridice, fotografii și înregistrări sonore.

Printre arhivele impresionante ale lumii se regăsesc Arhivele Secrete ale Vaticanului (cu peste 400 ani de existență și documente ce datează din sec. VIII). În România, Arhivele Nationale reprezintă cea mai importantă instituție de profil a țării.

Munca consacrată păstrării, conservării, protecţiei speciale şi siguranţei documentelor de arhivă reprezintă respect față de mărturiile transmise din generație în generație și respect față de propria identitate.

ArhiMAG este o întreprindere socială de integrare profesională și socială a grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă (WISE). Prin activitatea economică pe care o desfășoară asigură dezvoltarea personală, durabilă a beneficiarilor săi și contribuie la îndeplinirea misiunii sociale a organizației fondatoare – Asociația pentru dezvoltare Caleidsocop. Angajații noștri, provenind din diverse grupuri sociale defavorizate beneficiază de cursuri de calificare având astfel posibilitatea de a depăși statutul de asistați sociali și de a se integra în societate pe baza unui plan de carieră”, Carmen Secareanu , Președinte Asociația Caleidoscop.

Mai multe despre ArhiMag gasiți pe www.servicii-arhivistice.ro sau la numărul de telefon 0723149996.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate, e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.