Economia socială: politici publice pentru o nouă realitate

Acasa Economia socială: politici publice pentru o nouă realitate

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

M A T E R I A L P U B L I C I T A T E

București, noiembrie 2015

Economia socială: politici publice pentru o nouă realitate

Technology consultant or recruiter helps person improve or join tech company

Technology consultant or recruiter helps person improve or join tech company

Cu un potențial din ce în ce mai recunoscut de către autoritățile din România, economia socială poate fi descrisă ca o formă alternativă de dezvoltare economică, prin care se asigură concilierea între performanța financiară și performanța socială.

În mod categoric, economia socială este generatoare de profit, însă scopul de bază se axează pe beneficiul social, cu referire la obţinerea bunăstarii sociale, îmbunătățirea calităţii vieţii și oferirea de noi oportunități pentru grupurile vulnerabile.

În calitate de actor cheie în combaterea sărăciei și excluziunii sociale, economia socială vine în întâmpinarea nevoilor membrilor comunităților ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat, propune soluții active de integrare a grupurilor vulnerabile, oferă modalităţi noi de furnizare a serviciilor publice, contribuie la creșterea competitivității economiei locale și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea unei societăţi incluzive şi a unei cetăţenii active.

În luna iunie a acestui an a fost adoptată legea economiei sociale (legea nr. 219/2015), care oferă un cadru general de organizare și funcționare, plus măsuri de sprijin importante, însă – insuficiente pentru a răspunde tuturor nevoilor acestui sector.

Pentru economia socială, fondurile structurale reprezintă o sursă reală de sprijin, concretizată prin finanțarea înterprinderilor sociale din POSDRU, urmând a fi preluată de POCU/POR. Din păcate, finanțările din partea statului sunt foarte mici, chiar în scădere pentru acest sector, România fiind pe ultimul loc în UE la indicele de incluziune financiară.

Atașată de modelul economiei sociale, prin implementarea proiectului POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile” și nu numai, Federația ”Organizația Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) a participat la ediția a cincea a Conferinței Naționale a Economiei Sociale: ”Politici publice pentru o nouă realitate. Auto-ocuparea și incluziunea financiară – contribuția economiei sociale la combaterea sărăciei”, din 24 noiembrie 2015, organizată de Institutul de Economie Socială și Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc din România.

În cadrul conferinței au avut loc dezbateri aplicate privind situația actuală, provocările și oportunitățile vizând evoluția economiei sociale în Romania, printre temele cheie regăsindu-se: accesul la finanțare pentru dezvoltarea auto-ocupării și pentru dezvoltarea noilor întreprinderi sociale, strategia și politicile de combatere a sărăciei, măsurile de sprijin pentru economia socială prin Fondul Social European.

Economia socială este parte a modelului social și de bunăstare european, iar pentru atingerea obiectivelor comune ale politicilor UE în ce priveste creșterea economică, ocuparea unui loc de muncă, formarea și serviciile destinate persoanelor se impune valorificarea modelelor economiei sociale.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate, e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.