Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

Acasa Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1 – Actualizata

Forma sintetică la data 1‐iulie‐2014.

 

 

Forma actualizata include modificarile si completarile aduse de catre:

 

 • HOTARAREA nr. 10 din 9 ianuarie 2008;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 24 iunie 2008;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 1 octombrie 2008;
 • HOTARAREA nr. 1.665 din 10 decembrie 2008;
 • LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009;
 • LEGEA nr. 360 din 20 noiembrie 2009;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009;
 • LEGEA nr. 359 din 20 noiembrie 2009;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 20 septembrie 2010;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 27 decembrie 2011;
 • LEGEA nr. 52 din 19 martie 2012;
 • LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 14 noiembrie 2012;
 • LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012;
 • LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
 • LEGEA nr. 55 din 30 aprilie 2014;
 • LEGEA nr. 67 din 14 mai 2014;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 27 iunie 2014.

 

Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, dându‐se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a

fost  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007.

Conform alin. (2) al art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie  2008,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor  normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor  prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

„Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse” cu „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale”;

„Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului” cu „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi  Inovării”; „Ministerul Sănătăţii Publice” cu „Ministerul Sănătăţii”;

„Ministerul Culturii şi Cultelor” cu „Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional”; „Ministerul Transporturilor” cu „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii”;

 

Înlocuirea denumirii acestor ministere s‐a realizat direct în textul formei actualizate.

Pentru mai multe detalii click aici.