Prezentare ONPHR


Scopul principal al ONPHR constă în crearea condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural, sportiv etc. Acest scop vizează schimbarea destinului persoanelor cu dizabilități, promovând conceptul de viață independentă pentru toți și participare neîngrădită la viață socială.

Rolul Federației ONPHR – Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România – este de a reprezenta la nivel național și a apăra interesele persoanelor cu dizabilități în toate deciziile care le pot afecta.

După aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, legile, legislația și deciziile luate de către UE au avut un impact direct și de necontestat și asupra vieții de zi cu zi a persoanelor cu handicap din România. În consecintă am acționat în vederea extinderii și consolidării organizației într-o federație puternică, ce va comunica cu societatea națională și internațională, la toate nivelele ei, pe o singură voce.

Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR) este o organizație neguvernamentală, umanitară, apolitică, non-profit și care apără drepturile omului. Este constituită din organizații neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități și pentru persoanele cu dizabilități, care dezvoltă programe vizând egalizarea șanselor de acces, integrarea și incluziunea acestora în societate.

În prezent, Federația ONPHR are 33 de organizații membre, reunește peste 75 de asociații și fundații și reprezintă interesele a peste 150.000 de persoane cu dizabilități.