Dezvoltarea durabilă si protectia mediului

Acasa Dezvoltarea durabilă si protectia mediului

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

Protecția mediului și consumul rațional: premisa unei dezvoltări durabile

București, octombrie 2015.

După ce a fost considerată un bun inepuizabil, care poate fi exploatat fără reținere, iată că acum natura este recunoscută drept un bun valoros amenințat cu dispariția.

Datele oficiale confirmă o situație alarmantă ce impune protejarea patrimoniului ecologic (aer, apă, materii prime): cerere de resurse naturale peste capacitățile Terrei, biodiversitate în plin proces de degradare, consum de energie în creștere și sărăcie în rândul unor categorii semnificative de populație.

DA! Activitățile umane au un impact direct asupra planetei și, de cele mai multe ori, interesele companiilor nu sunt în concordanță cu prioritățile de mediu. Asistăm la schimbări climaterice severe, ne îngrozim de numărul în creștere al dezastrelor naturale, resimțim efectele negative ale poluării atmosferice, ne temem de migrația maladiilor tropicale etc.

Referindu-ne strict la România, precizăm că în ultimul deceniu au fost înregistrate anual peste 60 de cazuri de poluare accidentală, unele având consecinţe dramatice asupra stării de sănătate a oamenilor, a mediului înconjurător şi a economiei din zonele afectate.

Având în vedere această situație, protecția mediului este necesară, deoarece implică o nouă concepție, potrivit căreia politica are menirea de a aborda nu doar afacerile economice și sociale, ci trebuie să includă pe lista de interes și natura. Căci, fără îndoială, protecția mediului implică și protecția omului. În plus, este sigur că, pe termen lung distrugerea naturii ar determina mai multe costuri (din punct de vedere economic și uman), decât protejarea acesteia.

În vederea menţinerii cantitative şi calitative a vieţii pe Terra, Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene propune o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creșterea economică, coeziunea socialăși protecția mediului sunt interdependente și se sprijină reciproc.

Dezvoltarea durabilă se bazează pe solidaritatea între generații, fiind definită drept un model de dezvoltare care oferă satisfacerea nevoilor de bază ale generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Așadar, fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă.

Provocarea mediului cu privire la dezvoltarea durabilă își propune să pună în aplicare acțiuni de zi cu zi pentru reducerea cantității de deșeuri, limitarea poluării, economisirea resurselor … toate acestea fiind necesare pentru a menține viața pe Pământ.

Proiecutul ”$E$ – Susţinere Economică şi Socială pentru persoane vulnerabile” are în vedere prevederile strategiei Europa 2020 privind dezvoltarea și creșterea durabilă,și anume: ridicarea gradului de ocupare cu efecte asupra creșterii calității vieții grupurilor vulnerabile vizate și nu numai; oferirea unui cadru prin care piața modernă să poată folosi în mod eficient toate resursele umane; creșterea capacității de participare la viața socialăși economică a grupurilor cu risc major de marginalizare sau excluziune;

reducerea discriminarii, maximizarea aportului membrilor din grupurile vulnerabile la accentuarea progresului economic și social etc.

Din punct de vedere ecologic, dezvoltarea în plan economic și social se realizează complementar cu protecția mediului, a resurselor și a biodiversității și ținând cont de asigurarea echilibrului între economie și ecologie.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului $E$,protecția mediului este susținută prin acțiuni specifice de colectare și depunere la centre specializate a materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner etc.), iar echipamentele achiziționate au un nivel redus de poluare.

Proiectul $E$ îndemnă și încurajează adoptarea unui stil raţional de consum. E atât de simplu! Prin reducerea cantităţilor de deşeuri, refolosirea şi reciclarea obiectelor de uz curent şi respectarea normelor ecologice atunci când mergem la cumpărături, avem posibilitatea de a contribui la schimbarea în bine a lumii.

În cele din urmă, este important să accentuăm faptul că măsurile de ecologizare contribuie la redresarea economiei și la crearea de locuri de muncă, iar în timp, acestea stimulează noile tehnologii și reduc impactul pe care îl avem asupra schimbărilor climatice, epuizării resurselor naturale și degradării ecosistemelor.

Despre proiectul $E$:

Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile” vizează promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale în România. Proiectul este implementat de Federaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) în parteneriat cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (Portugalia), Fundația Inimă de Copil (Galați), Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine, Asociaţia CONSILIER-VEST. Perioadă implementare: dec. 2014– dec. 2015.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate,

e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.