Inovatie si TIC

Acasa Inovatie si TIC

TOȚI EGALI! STOP DISCRIMINĂRII!
COD VERDE PENTRU VIITOR!

Consolidarea competitivității și calității vieții prin abordări inovative și TIC

București, noiembrie 2015.

Tehnologia Informaţiei şi Comunicațiilor (TIC) reprezintă un element esenţial pentru consolidarea competitivităţii în toate sectoarele de activitate, iar date oficiale confirmă că serviciile informaționale contribuie direct la creşterea PIBului Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte alfabetizarea digitală şi accesul la tehnologii moderne ale informaţiei, în România încă mai există discrepanțe vizibile între urban şi rural. În acest context, pentru a putea beneficia integral de avantajele sectorului informaţional atât la nivel economic, cât și la nivel de societate, se impune asigurarea accesuluia tuturor cetăţenilor şi companiilor la noile tehnologii şi servicii TIC.

Strategia consolidării competitivității abordată de politica europeană vizează dezvoltarea inovării și economiei bazate pe cunoaștere, lupta împotriva discriminării, dezvoltarea ocupării forței de muncă și întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Astfel, programul POSDRU tratează provocarea tehnologică atât ca acţiune specifică, cât şi ca prioritate orizontală privind accesul tuturor categoriilor sociale la serviciile informaționale moderne.

În calitate de proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, $E$ susține accesul și participarea grupurilor vulnerabile la tehnica modernă, prin activități concrete, precum: formare în utilizare TIC – competențe digitale, direcționare către site-ul proiectului, încurajare utilizare internet, comunicare online etc.

Accesarea serviciilor IT reprezintă o componentă importantă pentru persoanele din grupul țintă al proiectului (rromi, persoane cu dizabilităţi, persoane din familii cu peste 2 copii, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, femei in situaţii de risc, persoane afectate de boli profesionale etc.), întrucât crește alternativele și îmbunătățește competitivitatea acestora, printr-o formare adecvată societății contemporane.

Prin înființarea a 10 structuri de economie socială, proiectul $E$ deschide piața muncii către noi oferte și oportunități pentru persoane care au competențe și abilități reduse, atât din mediul rural, cât și din cel urban.

De reținut! Susținerea abordărilor inovatoare, precum şi promovarea TIC sunt esențiale în demersul pentru îmbunătăţirea competitivităţii, crearea de noi locuri de muncă şi întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Despre proiectul $E$:

Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile” vizează promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale în România. Proiectul este implementat de Federaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) în parteneriat cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (Portugalia), Fundația Inimă de Copil (Galați), Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine, Asociaţia CONSILIER-VEST. Perioadă implementare: dec. 2014– dec. 2015.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate,

e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.