Valori, principii


Misiunea ONPHR constă în crearea condițiilor favorabile pentru egalizarea șanselor în vederea afirmării și integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural, sportiv etc.

Scopul nostru este acela de a schimba percepția asupra persoanelor cu dizabilități, promovând conceptul de viață independentă pentru toți și participare neîngrădită la viață socială.

Considerăm că accesul la resurse și oportunități trebuie să fie neîngrădit și să reflecte capacitatea de incluziune a persoanelor cu dizabilități.

Suntem de părere că o societate integră este cea care permite accesul nediscriminatoriu și care oferă șansă la dezvoltare tuturor celor ce fac parte din comunitatea care o alcătuiește.

Considerăm ca indispensabilă promovarea și respectarea următoarelor principii:
  • Egalitatea de șanse : toate persoanele beneficiază de acces egal la șanse și oportunități prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
  • Independența și individualitatea fiecărei persoane: fiecare persoană se definește prin nevoi unice și trebuie să aibă posibilitatea de a accede la construcția comunitară, păstrându-și în același timp independența și individualitatea.
  • Demnitatea umană: niciunei persoane nu i se pot aduce vătămări ale demnității, indiferent de cultura, credința și valorile de viață cu care se caracterizează.